לשכנו תדרשו

סיוע במציאת כיוון התפילה

האפליקציה עוזרת למתפלל למצוא את ירושלים. בנוסף המתפלל יכול להכניס את פרטי בית הכנסת שלו, להדפיס פוסטר שמראה בכמה הטיה צריך להתפלל.

פותח במסגרת עבודתי בCloseApp